VÅR BYGGEPROSESS

Vi hjelper deg å bygge huset du drømmer om. Slik er prosessen fra idé til ferdig bolig.

Steg 1: Drømmen

Når du skal realisere din boligdrøm, er det viktig å finne en samarbeidspartner som vil sikre en god prosess og et resultat som samsvarer med dine forventinger. Vi kan hjelpe deg å realisere din! Vi tegner, prosjekterer og bygger moderne og funksjonelle boliger basert på dine ønsker og visjoner.

Steg 2: Forberedelser

Hva er dine viktigste ønsker og behov? Dette ønsker vi å gå gjennom med deg, og på bakgrunn av denne samtalen utarbeider vi et prisestimat med en beskrivelse av hva som er omfattet av estimatet. Vi avtaler også en befaring av tomten for å bli enige om rammebetingelsene for tilbudet. Tomtebefaringen er viktig for å avdekke problemstillinger du kanskje ikke har tenkt over, men befaringen kan også åpne for nye ideer og løsninger. Hvordan bør huset bygges i forhold til himmelretningene, utsikt, vindretninger, snø- og grunnforhold? Vår arkitekt vil bistå dere med tilpasning av hus til tomt.

Steg 3: Endelig pristilbud

Etter arkitekt har tegnet ferdig huset, og du har godkjent tegningene, vil vi gi deg et bindende pristilbud som garanterer at boligen leveres etter tegning til avtalt pris.

Steg 4: Kontraktsmøte

Dette er det siste og avgjørende møtet hvor vi går igjennom den endelige prisen, ser på tegninger, levering og kontrakten. Du får en skriftlig kontrakt utarbeidet av Norsk Standard, samt en detaljert beskrivelse hva som inngår i kontrakten.

Steg 5: Byggesøknaden

Når kontrakten er inngått, starter prosessen med å søke godkjenning for bygging i din kommune. Byggesøknaden må være godkjent, og vi må ha fått en igangsettingstillatelse (IG) før vi kan starte byggingen av boligen. Crea Eiendom AS tar ansvar for prosessen frem til IG foreligger. Nå starter selve byggingen, og du kan glede deg over å se din boligdrøm bli realisert.

Steg 6: Byggeprosessen

Byggeperioden deles opp i milepæler hvor vi foretar teknisk kontroll etter oppsatt sjekkliste. Byggeprosessen følges opp av egen byggeleder som du har dialog med underveis i prosessen. Byggetid varierer ut fra årstid, ferieavvikling og andre faktorer, men vi regner mellom 6-12 mnd. som en normal byggetid.

Steg 7: Overtakelse

Når boligen er ferdig vil det bli søkt om ferdigattest fra kommunen og det vil bli holdt en formell overlevering når den er klar. Du vil få informasjon om produkter og materialer i din bolig og hvordan du skal vedlikeholde disse. De fleste ønsker digital tilgang til disse dokumentene, men man kan også få utlevert det i form av en FDV perm. Når du har bodd i boligen i ett år, vil vi ta kontakt for å avtale en kontroll. Vi ser på selve bygget, at alt fungerer som det skal og at du er fornøyd med ditt nye hus. Dette er en sikkerhet for deg som husbygger og oss som profesjonelle.

VI HJELPER DEG GJERNE

Ta kontakt med oss!

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss for å høre mer om våre prosjekter eller husmodeller, er du velkommen til å henvende deg gjennom nedenstående kanaler.