SAMARBEIDSPARTNERE

Vi er stolte av å presentere et utvalg av de som er delaktige i utviklingen av våre prosjekter.

Våre samarbeidspartnere og underleverandører er valgt ut etter så vel gode egne erfaringer, som gode referanser fra andre boligselskaper. Flere har vært involvert siden vårt første prosjekt, mens andre er kommet til den senere tid. Vi har med det fått satt sammen et godt team av fagfolk, som jobber godt sammen, er pålitelige, og leverer høy kvalitet i arbeidet.

Med et par unntak, er samtlige etablert og også selv bosatt i Oslo/Romerike, noe vi mener er et stort fortrinn for oss som har dette som hovedmarked. Dette betyr at de har kort responstid dersom det er behov for det, men også at de føler et større eierskap til prosjekter i deres egne nærområder.

VI HJELPER DEG GJERNE

Ta kontakt med oss!

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss for å høre mer om våre prosjekter eller husmodeller, er du velkommen til å henvende deg gjennom nedenstående kanaler.