Videreutvikling Crea Eiendom

Crea Eiendom AS

Crea Eiendom AS er et familiedrevet selskap med base i Lillestrøm. Selskapet ble  opprettet i 2015 med den intensjon å utvikle og bygge kvalitetsboliger på Romerike og Oslo-området for øvrig. Porteføljen omfatter i hovedsak ene- og tomannsboliger, men også fritidsboliger og større rehabiliteringsprosjekter.

Crea Eiendom ble i 2021 sentralgodkjent eller sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av et foretak etter kravene i byggesaksforskriften.

Siden oppstarten i 2015 er det realisert ca. 30 enkeltprosjekter, og det har vært en viktig målsetting å tilby løsninger optimalt tilpasset ønsker og behov hos våre kunder. Ved siden av dette er det en sentral del av arbeidet å sikre at løsningene tar utgangspunkt i eksisterende tomteforhold og bygningsmiljø på stedet, både når det gjelder utforming og estetisk uttrykk. Vi ser at dette best oppnås med arkitekttegnede hus og ikke ferdighusløsninger.

I gjennomføringen av prosjektene bruker vi i noen grad egne ansatte tømrere og har i tillegg knyttet til oss en gruppe faste samarbeidspartnere og underleverandører som til sammen utgjør gode team. Vår erfaring er at disse utfører arbeid av høy kvalitet.

 

Videreutvikling av selskapet

Oppdragsmengden er økende, og for samtidig å sikre en god ivaretagelse og oppfølging av en stadig mer differensiert kundegruppe, har selskapets styre i 2022 besluttet å restrukturere selskapet og etablere en holdingstruktur med Crea Holding AS som morselskap.

Innenfor holding-strukturen vil Crea Eiendom AS som tidligere betjene privatkundemarkedet mens nyetablerte Crea Prosjekt AS vil ivareta profesjonelle kunder. Med dette oppnås en organisering godt tilpasset behovene i kundemassen, men med en fortsatt intensjon om samordning, fleksibilitet og effektiv drift. Daglig leder er derfor den samme i de to selskapene.

Facebook
LinkedIn
Skriv ut side